8.000.000
8.800.000
9.500.000
8.000.000

DẠNG PN RIÊNG BIỆT

Lê Văn Sỹ. Q3

12.000.000

CĂN HỘ STUDIO

Lê Văn Sỹ. Q3

7.000.000
10.500.000

CĂN HỘ STUDIO

Lê Văn Sỹ. Q3

8.000.000
7.200.000
0937355398
chat-active-icon