7.500.000
6.700.000
7.500.000

CĂN HỘ STUDIO

PHÓ ĐỨC CHÍNH Q.BTHAH

5.500.000

CĂN HỘ STUDIO

PHÓ ĐỨC CHÍNH Q.BTHAH

7.000.000

CĂN HỘ STUDIO

THANH ĐA Q.BTHAH

5.500.000

CĂN HỘ STUDIO

D1, BÌNH THẠNH

8.500.000

CĂN HỘ STUDIO

VŨ TÙNG Q.Binh Thạnh

6.000.000

CĂN HỘ STUDIO

DIÊN HỒNG Q.Binh Thạnh

7.000.000
8.000.000
Hết hàng
6.500.000
Hết hàng
5.500.000
0938046184
chat-active-icon